Waling Dijkstra

 
 

Welkom op de homepage van de Waling Dijkstra Stichting. Waling Dijkstra was een van de belangrijkste Friese volksschrijvers. Hij leefde van 1821 tot 1914 en was tijdens zijn leven bezig met het schrijven voor "de gewone man". Hij heeft zich tijdens zijn leven erg ingezet voor de Friese taal.


De Waling Dijkstra Stichting is een stichting die zich tot doel stelt om het erfgoed van Waling Dijkstra veilig te stellen en uit te dragen. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het bij elkaar brengen van de nazaten van Waling Dijkstra.

mar ik sil stride


Waling Dijkstra