Tentoonstelling: Foarútgong

TWDOBE-TV-Spotje Still-08.jpg

Waling Dykstra (1821-1914), bakker, boekbinder en -verkoper, is een van de belangrijkste grondleggers van de Friese literatuur. Bijna 75 jaar lang leerde deze auto-didact de Friezen hun eigen taal te lezen en te schrijven, erin te zingen en toneel te spelen. Zijn invloed, als schrijver, dichter, journalist en volkskundige, op de Friese taal en de Friestalige cultuur is groter dan die van welke andere schrijver ook. Zijn maatschappijkritische toon, strijd voor het Fries en inzet voor sociale gerechtigheid en emancipatie verdienen meer dan honderd jaar na zijn dood nieuwe aandacht. Met de tentoonstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ brengt Tresoar Waling Dykstra weer terug in het Fryslân van vandaag.
De tentoonstelling is vanaf 21 september 2019 te zien in Obe, podium voor literatuur, kunst en taal te Leeuwarden. Rondom de tentoonstelling worden verschillende activiteiten georganiseerd, die de verbinding leggen tussen het thema van de tentoonstelling en actuele, relevante onderwerpen. Dichters, muzikanten en kunstenaars brengen de dialoog op gang. Hoe gebruik jij Spoken Word om je uit te spreken in de taal die het meest dichtbij ligt?

Activiteitenprogramma

​Donderdag 26september
2019
​20.00
Yetris met troubadour Roel Slofstra​ (in Tresoar)
​Donderdag 3 oktober
​19.30
Boekaanbieding ​bloemlezing Waling Dykstra met inleidingen van Abe de Vries en Goffe Jensma
​Donderdag 17 oktober
​19.30
Spoken Word-festival met Nynke Laverman, Arjan Hut, Elske Kampen, Wiebe Kaspers, Annemarie Lindeboom, Ilse Vos en Poetry Slam. Inleiding door Yvonne Willems​
​Zondag 27 oktober
14.00 – 16.00​Sing-in met Wiebe Kaspers​
​Vrijdag 15 november
19.30​
Verhalenavond ‘As stiennen prate koene’​
​Do-vrij 21-22 november
​hele dag
Unknown Grounds, symposium over mens, land en landschap​
​Vrij-zon 22-24 november
​hele dag
Festival Explore the North in en om Obe​
​Donderdag 12 december
​19.30
Lezing over vrouwen in de Friese literatuur door Babs Gezelle Meerburg en Lida Dijkstra, met een muzikaal intermezzo van Tet Rozendal en Tseard Nauta​

Alle activiteiten zijn in het Obe-gebouw Leeuwarden, met uitzondering van 26 september.

Tresoar in samenwerking met een team van gastcuratoren: 
Abe de Vries: samenstelling tekst  
Lokaalwerk, Ernst Bernson & Yvonne Willems: 
samenstelling en ontwerp © 2D, 3D, Film & Audio