Waling Dijkstra.

Welkom op de officiële website van de Waling Dijkstra stichting opgericht in 1947.

Waling Gerrits Dijkstra was een Fries schrijver en voordrachtskunstenaar.

Waling Dijkstra’s grootvader en vader waren bakker en Waling moest het bakkersvak leren om het bedrijf van zijn vader in Spannum over te kunnen nemen. Hij was echter meer geïnteresseerd in literatuur en publiceerde al voor hij achttien was enkele Friese ballades in de Friesche Almanak van G.T.N. Suringar. Dijkstra liet zich met name inspireren door de Friese volksverhalen en gedichten.

In 1840 werd hij bakker in Spannum. Hij trouwde in mei 1850 met Hinke (Jans) Huizinga, maar deze overleed nog geen twee jaar later. Ze hadden een zoon die jong is overleden.

In 1853 zegde Dijkstra het bakkersvak vaarwel en begon als koopman langs de huizen te trekken.

In 1855 vonden er enkele belangrijke veranderingen in zijn leven plaats. Hij hertrouwde met Afke (Jans) de Boer, met wie hij elf kinderen zou krijgen. Tegelijkertijd verhuisde hij naar Franeker, waar hij in dienst trad van T. Telenga, boekhandelaar en uitgever. Vanaf dat tijdstip zou Dijkstra volledig in zijn onderhoud voorzien door schrijven en het houden van voordrachten, alsmede in de boekhandel en uitgeverij.

In 1861 vestigde hij zich als zelfstandig boekhandelaar in Holwerd. Van omstreeks 1860 tot 1885 was hij ’s winters haast elke avond ergens in de provincie om voordrachtsavonden te geven – de zogenoemde Frîske Winterjounenochten, die zeer populair werden.

In 1885 werd hij belast met de eindredactie van het Friesch Woordenboek. De provincie Friesland bracht dit woordenboek in de periode 1898 – 1911 in vier delen uit. In het bijna 900 bladzijden tellende Uit Friesland’s volksleven van vroeger en later bundelde Dijkstra Friese volksverhalen, sprookjes en gezegden. Het werk werd in twee delen uitgebracht in 1892 en 1896.

Kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 stierf Dijkstra te Holwerd. Hij werd 92 jaar.